You’re not a native English speaker, right? It’s ok, we’ve got your back!

Read some of our 436 testimonials! This is pretty cool:
Average Rating: 4.9 stars (based on 436 ratings)
Also pretty cool:
Average Rating: 5.0 stars (based on 436 ratings)
see this:
Julio Camelo

(Vertaald door Google) Ik kom uit Mexico en heb mijn Engels heel snel verbeterd tijdens de voorbereiding op het Cambridge First Certificate Exam (FCE). Ik voelde me erg gemotiveerd op ABC English Language School en geniet echt van lessen. De leraren zijn geweldig, vooral Darren die erg dynamisch is en gericht is op jouw verbetering. Ik heb ook de gelegenheid gehad om andere studenten te ontmoeten en geweldige ervaringen met hen te delen.

(Origineel)
I am from Mexico, and have been improving my English very fast while preparing for theCambridge First Certificate Exam (FCE). I have felt very motivated at ABC English Language School and really enjoy classes. The teachers are great, especially Darren who is very dynamic and focused on your improvement. I have also had the opportunity to meet other students and share great experiences with them.

Lucia Javicoli

(Vertaald door Google) Natuurlijk zou ik zeker aanraden om lessen bij ABCEnglish te volgen. De leraren zijn dynamisch, de manier van lesgeven is modern en succesvol. Ik heb hier verschillende lessen gevolgd en heb mijn Engels echt verbeterd. Als iemand een geweldige ervaring wil door zichzelf te verbeteren en veel interessante mensen te ontmoeten, word dan lid van ABCEnglish!

(Origineel)
Of course, I would definitely recommend attending classes at ABCEnglish. The teachers are dynamic, the way of teaching is modern and successful. I attended different classes here and I have really improved my english. If one wants a great experience by improving himself and meeting many interesting people, Join ABCEnglish!

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Geert-Jan van den Ende

(Vertaald door Google) Het was heerlijk om te leren bij ABC English. Ik heb grammatica en vocabulaire geleerd en voor mij was het erg interessant. Er was interactie tussen docent en studenten en dat was tegelijkertijd zeer nuttig en aangenaam.

Ik raad ABC Engels aan als een zeer goede school om Engels te leren en ik kan je verzekeren dat je de leermethode zult waarderen.

(Origineel)
It was delightful to learn at ABC English. I have learned grammar and vocabulary and for me it was very interesting. There was interaction between teacher and students and that was very beneficial and pleasant at the same time.

I recommend ABC English as a very good school to learn English and I can assure you that you will appreciate the method of learning.

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Edgardo Sobenes
Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Mohamad khattab

(Vertaald door Google) ABC Engels is de beste plaats om je taal te verbeteren, ik heb een intensieve cursus gevolgd, het was geweldig, ik raad deze school ten zeerste aan.

(Origineel)
ABC English is the best place to improve your language, i took an intensive course it was great, i highly recommend this school.

Eunjeong Kim

(Vertaald door Google) Ik heb hier een intensieve cursus gevolgd en ik heb er erg van genoten dankzij de docenten en andere studenten. Dit is een intensieve cursus, dus je zou denken dat het moeilijk zou zijn. Maar ik ben er nu zeker van dat elke dag Engels oefenen en veel leren me hielp herinneren aan wat ik eerder heb geleerd.
Ik denk dat deze cursus goed is als je je Engels moet verbeteren en je niet de kans hebt om met iemand anders in Nederland een gesprek in het Engels te voeren.

(Origineel)
I took an intensive course here and I quite enjoyed it thanks to the teachers and other students. This is an intensive course so you would think it would be difficult. But I am now sure that practicing English every day and learning a lot helped to remind me of what I have learnt before.
I think this course is good if you need to improve your English and you don’t have the opportunity to have a conversation in English with anyone else in the Netherlands.

Angela Tan

(Vertaald door Google) Dit is de beste plek om Engels te leren. Ik heb hier 4 maanden Engels geleerd en ik boek veel vooruitgang. Nu kan ik met iemand praten en ze laten weten wat ik bedoel. Voordat ik het niet kon. En ik heb ook veel plezier in de lessen. Er zijn een aantal fantastische leraren die zo aardig zijn. In ieder geval bedankt voor het aanbieden van zo’n goede plek om te leren.

(Origineel)
This is the best place to learn English. I’ve been learning English here for 4 months and I am progress a lot. Now I can talk to someone and let them know what I mean. Before I could not. And also I have a lot of fun in the classes. There are some amazing teachers who are so nice .Anyway thanks for offering such a good place for learning.

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

henrique bastiani

(Vertaald door Google) Ik heb twee maanden intensieve cursus gevolgd (100 uur per les) in februari en maart 2020 en een maand online cursus in april. Het was fantastisch. Ik heb veel geleerd. Tegenwoordig kan ik probleemloos communiceren in het Engels. Bedankt ABC !!

(Origineel)
Fiz dois meses de curso intensivo (100hs/aula cada) em Fevereiro e Março de 2020 e um mês de curso online em Abril. Foi ótimo. Aprendi muito. Hoje já consigo me comunicar sem problemas em inglês. Obrigado ABC!!

Fethy Ebraheem

Hallo Darren

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Michal Milkovic

(Vertaald door Google) Bij ABC English heb ik twee cursussen gevolgd, de ene online en de andere volledig intensief. Ik was zeer tevreden over de cursussen. De intensieve cursus is goed uitgebalanceerd door grammatica en gesprekslessen. Dank aan de instructeurs John en Hannah voor het verkopen van waardevolle ervaring en Darren voor het geweldige runnen van de school tijdens Covid-19. Ik heb een nuttige tijd doorgebracht bij ABC English die me heeft geholpen mijn Engels te ontwikkelen.

(Origineel)
At ABC English, I completed two courses, one online and the other fully intensive. I was extremely satisfied with the courses. The intensive course is well balanced by grammar and conversational lessons. Thanks to instructors John and Hannah for selling valuable experience and Darren for the great running of the school during Covid-19. I spent a useful time at ABC English that helped me develop my English.

Derya Halisoglu

(Vertaald door Google) Het was meer dan verwacht. De docenten zijn hooggekwalificeerd. Ze hebben me in korte tijd geholpen. Darren (hoofd van leraren) was ook echt geweldig. Ik waardeer jullie !!

(Origineel)
It was more than expected. The teachers are highly qualified. They helped me in short time. Darren (head of teachers) was also really amazing. I appreciate you guys!!

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Yury Vilenskiy

(Vertaald door Google) ABC English Language Academy heeft me geholpen om mijn IELTS-examen met succes te halen. Het was de beste taalschool waar ik ooit heb gestudeerd. Gekwalificeerd onderwijzend personeel, een uitstekende sfeer en een systematische aanpak van het werk maakten mijn voorbereiding gemakkelijker en boeiender. Ik raad je ten zeerste aan om daar te studeren!

(Origineel)
ABC English Language Academy helped me to successfully pass my IELTS exam. It was the best language school in which I’ve ever studied. Qualified teaching staff, excellent atmosphere, and a systematic approach to work made my preparation easier and engaging. I highly recommend you study there!

Naohisa Okita

(Vertaald door Google) Het was een begin dat ik op geen enkele manier Engels kon spreken, maar iedereen heette me hartelijk welkom.
Gesprek is de basis, en als je de verkeerde syntaxis of woorden gebruikt, zal de docent deze corrigeren of je andere zinnen leren.
De leraar leert me heel beleefd.
Binnen een maand ontdekte ik dat ik zeker aan het verbeteren was.

Ik was slecht in Engels toen de conversatielessen begonnen, maar zowel docenten als studenten verwelkomden me hartelijk.
Studenten hebben tijdens elke les veel gesprekken.
Als je verkeerde syntaxis of onjuiste woorden gebruikt, corrigeren de docenten je altijd of leren ze je andere, betere zinnen.
De docenten zijn altijd aardig.
In de loop van een maand ontdekte ik dat mijn Engels zeker verbeterde.

(Origineel)
一人、とびぬけて英語が話せないスタートでしたが、みな温かく迎え入れてくれました。
会話が基本で、間違った構文や言葉を使用した時に、先生が訂正してたり、他の言い回しを教えてくれたりします。
先生はとても丁寧に教えてくれます。
一カ月の間に、確実に上達しているのがわかりました。

I was terrible at English when the conversation course lessons started, but both teachers and students warmly welcomed me.
Students have plenty of conversations during each lesson.
When you use wrong syntax or incorrect words, the teachers always correct you or teach you other better phrases.
The teachers are always kind.
Over the course of a month, I found that my English definitely improved.

Gianmarco Manugas

(Vertaald door Google) Persoonlijk waardeerde ik echt hoe ik vloeiend Engels leerde spreken en hoe ik mijn vocabulaire verbeterde.
Alle docenten zijn zo gastvrij dat je je er echt thuis voelt.

(Origineel)
Personally, I really appreciated how I learned to speak English fluently and how I improved my vocabulary.
All the teachers are so welcoming that they really make you feel at home.

Richoux Eva

(Vertaald door Google) Ik heb ervoor gekozen om mijn Engels te verbeteren bij ABC English en ik heb absoluut geen spijt van mijn keuze. Ik zit in mijn tweede lesmaand en ik heb al veel geleerd. Ik heb veel meer vertrouwen in de maand, en ik kan nu een gesprek voeren. In de ochtend leren we grammatica en in de middag hebben we conversatielessen met mensen van over de hele wereld. De gespreksonderwerpen zijn gevarieerd en interessant. De leraren corrigeren ons als we spreken en deelnemen aan de discussies. Darren en het onderwijzend personeel zijn erg attent en zorgzaam. Het is een familiale sfeer en altijd in een goed humeur. Ik raad deze school 100% aan!

(Origineel)
I chose to improve my English at ABC English and I have absolutely no regrets about my choice. I am in my second month of class and I have already learned a lot. I am much more confident in the month, and I can now hold a conversation. In the morning we learn grammar and in the afternoon we have conversation classes with people from all over the world. The topics of discussion are varied and interesting. The teachers correct us when we speak and participate in the discussions. Darren and the teaching staff are really attentive and caring. It is a family atmosphere and always in a good mood. I recommend this school 100%!

yuahan eric

(Vertaald door Google) ABC Language School stelde me in staat om een ​​van mijn wensen en dromen te realiseren door de Engelse taal te leren, en het was een meer dan geweldige ervaring op alle niveaus, inclusief de ondersteuning, begeleiding, hulp en beschikbaarheid tijdens mijn studie bij hen. Ik dank de hele team en tegelijkertijd mijn familie van de ABC-school, ik kan je nooit genoeg bedanken en je bent de beste en ik wens je veel succes en dat je altijd op je best presteert!

(Origineel)
ABC Language School allowed me to realize one of my wishes and dreams by learning the English language, and it was a more than wonderful experience at all levels, including the support, guidance, help and availability throughout my studies with them..I thank the whole team and at the same time my family from ABC school, I can never thank you enough and you are the best and I wish you success and that you always perform at your best!

M A
Marta Moolhuijsen

(Vertaald door Google) Ik had problemen met het halen van de B2 en nadat ik contact had opgenomen met deze academie en lessen had gevolgd, slaagde ik zonder problemen voor het examen, bovendien haalde ik zeer goede cijfers in bijna alle delen van het examen. Ik raad het aan. Ze hebben een zeer effectieve lesmethode.

(Origineel)
Estaba teniendo problemas para aprobar el B2 y después de contactar con esta academia y tener clases, he aprobado el examen sin ningún problema, es más, he sacado muy buena puntuación en casi todas las partes del examen. Lo recomiendo. Tienen un método de enseñanza muy efectivo.

Наталья Ковалева

(Vertaald door Google) Bedankt Darren voor de uitstekende leerervaring op jouw school! Het uitgebalanceerde programma dat grammatica en spreeklessen combineert, geweldige docenten die alle studenten bij een leerproces betrekken en interessante dagelijkse activiteiten.

(Origineel)
Thanks Darren for the excellent learning experience at your school! The well-balanced program which combines grammar and speaking classes, amazing teachers who involve all students in a learning process and interesting daily activities.

Nağme Tuncay

(Vertaald door Google) Mijn ervaring bij ABC Academy was geweldig. Het is de reden waarom ik mijn Engels online heb kunnen verbeteren tijdens de pandemische periode.
Om een ​​nieuwe taal te leren is niet alleen grammatica voldoende, je moet ook veel spreken. Ik ben blij dat ik dit in deze tijden online kan doen bij ABC academy.
Dora is een geweldige, vriendelijke leraar. Ze corrigeert onze fouten terwijl we spreken, leert ons nieuwe informatie.
Als je nieuwe mensen wilt ontmoeten, veel gesprekken wilt voeren en echt goed Engels wilt leren, dan is ABC de ideale academie hiervoor.
Mijn 3e maand in de conversatiecursus. Ik ben blij hier te worden opgeleid.

Bedankt, Dora en Darren.

Mijn “ABC English Language Academy” -ervaring is erg goed. ABC speelt de grootste rol bij het verbeteren van mijn Engels online tijdens de pandemie.
Om een ​​nieuwe taal te leren is alleen grammatica niet voldoende, je moet veel spreken. Ik ben heel blij dat ik dit in deze periode online bij ABC kan doen.
Dora is een geweldige vriendelijke lerares. Terwijl we spreken, corrigeert ze onze fouten, leert ze ons nieuwe informatie.
Als je nieuwe mensen wilt ontmoeten, veel gesprekken wilt voeren en echt Engels wilt leren, dan is ABC de ideale academie hiervoor.
Mijn 3e maand in de chatcursus. Ik ben erg blij dat ik hier een opleiding heb genoten.

Bedankt Dora en Darren.

(Origineel)
My experience at ABC Academy has been great. It is the reason I have been able to improve my English online during the pandemic period.
To learn a new language, not only grammar is enough, you have to speak a lot. I am happy to be able to do this online at ABC academy during these times.
Dora is a great, friendly teacher. She corrects our mistakes as we speak, teaches us new information.
If you want to meet new people, have lots of conversation and really learn English well, ABC is the ideal academy for this.
My 3rd month in the conversation course. I am happy to be educated here.

Thanks, Dora and Darren.

*************************************************

“ABC English Language Academy” deneyimim çok iyi. ABC, pandemi döneminde online olarak İngilizcemi geliştirmemdeki en büyük pay sahibidir.
Yeni bir dil öğrenmek için sadece dilbisi yetmez, çokça konuşmanız gereklidir. Bunu ABC’de bu dönemde online gerçekleştirebildiğim için gerçekten mutluyum.
Dora, dost canlısı harika bir öğretmen.. Biz konuşurken hatalarımızı düzeltir, bize yeni bilgiler öğretir.
Yeni insanlarla tanışmak, bolca sohbet etmek etmek ve gerçekten İngilizce öğrenmek istiyorsanız ABC bunun için ideal bir akademidir.
Sohbet kursundaki 3.ayım. Burada eğitim aldığım için gerçekten mutluyum.

Teşekkürler Dora ve Darren.

Javid Abdulhasanov

This is a great course. I really learned a lot of things. Instructions and teaching methodology are easy to follow. I recommend it everyone who wants to improve their professional English skills

Jesus Reviriego

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring op deze academie. Ondanks dat ik de cursus moest volgen tijdens het moeilijke deel van de pandemie, pasten ze zich heel goed aan aan mijn schema’s met online lessen. Uiteindelijk heb ik de C1 van de IELTS gehaald die ik nodig had om mijn masteropleiding met een intensieve cursus aan te vragen. Absoluut een geweldige optie om het best mogelijke cijfer te halen met het Engels dat je hebt. De docent was erg aardig en gaf er echt om waarom ik het cijfer kreeg dat ik nodig had. Zonder twijfel aanbevolen!

(Origineel)
Genial experiencia en esta academia. A pesar tener hacer el curso durante la parte dura de la pandemia, se adaptaron muy bien a mis horarios con clases on line. Al final conseguí el C1 del IELTS que necesitaba a tiempo para aplicar por mi máster con un curso intensivo. Definitivamente una gran opción para sacar la mejor nota posible con el inglés que tengas. La profesora fue muy amable y se preocupó realmente por qué consiguiera la nota que necesitaba. Recomendable sin duda !

Alexandra Ramirez

(Vertaald door Google) Op deze school zijn mensen van over de hele wereld, wat de ervaring van het studeren van Engels verrijkend maakt vanwege de culturele uitwisseling

(Origineel)
En esta escuela hay gente de todo el mundo, lo cual hace que la experiencia de estudiar inglés sea más enriquecedora por el intercambio cultural

Natalia Costin

(Vertaald door Google) Bij ABC English Language Academy had ik een bijzondere ervaring. Daar heb ik de voorbereidingscursus voor IELTS gedaan. Deze intensieve cursus stelde me in staat om mijn Engelse niveau aanzienlijk te verbeteren, en het IELTS-examen met vlag en wimpel te halen en de nodige score te behalen. Wat veel indruk op mij maakte, was de organisatie van de cursus, onderverdeeld in vier modules die overeenkomen met de vier delen van het IELTS-examen. Hierdoor maakte ik een zeer goede kennismaking met alle tests van de test, een goed begrip van de eisen en verwachtingen van de examinatoren.
Het was een groot genoegen om de docenten van ABC English Language Academy te ontmoeten! Zeer verantwoordelijk, toegewijd, geïnspireerd. Tijdens deze cursus had ik het gevoel dat we een gemeenschappelijke missie hadden, IELTS. Niet alleen de mijne, maar de gemeente! Een BRAVO apart van hen!

(Origineel)
La ABC English Language Academy am trait o experienta extraordinara. Acolo am facut cursul pregatitor pentru IELTS. Acest curs intensiv mi-a permis sa imi ameliorez considerabil nivelul meu de engleza, si sa reusesc cu brio examenul IELTS, acumulind punctajul necesar. Ce m-a impresionat mult, a fost organizarea cursului, separat in patru module care corespund celor patru parti ale examenului IELTS. Acest lucru mi-a permis o foarte buna familiarizare cu toate probele testului, o buna intelegere a exigentelor si asteptarilor examinatorilor.
O deosebita placere a fost sa cunosc profesorii de la ABC English Language Academy! Foarte responsabili, dedicati, inspirati. Pe tot parcursul acestui curs am simtit ca avem o misiune comuna, IELTS. Nu doar a mea, dar comuna! Un BRAVO aparte lor!

Marlene Van Wijck

Ik kan ABC English zeker aanraden! In korte tijd heb ik mijn Engels verbeterd. De privé lessen waren hier een erg goede ervaring voor.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Daniela Gómez

(Vertaald door Google) ABC Engels is een goede plek om een ​​taal op een andere manier te leren, inclusief grappige spelletjes en lange gesprekken. De leraren zijn vriendelijk en geduldig. Ik ben blij om mijn Engels daar te verbeteren.
Ik raad het aan!

(Origineel)
ABC English is a good place to learn a language from a different way, including funny games and longs conversations. The teachers are friendly and patients. I’m happy to improve my English there.
I recommend it!

Sonia Santos

(Vertaald door Google) Niet lang geleden was het niet ongewoon dat ik moeite had om het juiste woord te vinden, doelloos rondwandelde of sprakeloos was voor nieuwe mensen uit angst om fouten te maken. Toen ontmoette ik Darren Hain en leerde ik het belangrijkste over Engels spreken: gewoon blijven proberen, gewoon ‘zeggen’, met andere woorden. Een perfectionist kan goede prestaties ondermijnen, werd mij verteld.

Hij is veeleisend, soms zelfs kieskeurig om elke fout te corrigeren, en dat maakt hem de beste leraar Engels die ik ooit heb gehad. Lid worden van ABC English School was daarom een ​​verstandige beslissing en voldeed aan mijn verwachtingen, omdat het me hielp om mijn onzekerheden te overwinnen en uiteindelijk het Cambridge English CAE-certificaat te behalen!

(Origineel)
Not long ago it was not uncommon to find myself struggling to come up with the right word, rambling aimlessly or being speechless in front of new people out of fear of making mistakes. Then I met Darren Hain and I learnt the key thing about speaking English: just keep trying, just ‘say it’ in other words. Being a perfectionist may undermine good performance, I was told.

He is demanding, sometimes even picky correcting every single mistake, and that’s what makes him the best English teacher I’ve ever had. Joining ABC English School was therefore a wise decision and lived up to my expectations, as it helped me to overcome my insecurities and finally succeed in obtaining the Cambridge English CAE certificate!

Eline Dijkstra

Het was een hele goede cursus! Ben hierdoor een stuk zekerder geworden om Engels te spreken.

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

amr alomar

(Vertaald door Google) Ik raad iedereen de ABC Engelse school ten zeerste aan, naar mijn mening is dit de beste school van Den Haag, ik ben zo onder de indruk dat mijn Engels in zeer korte tijd is verbeterd in slechts 4 weken

(Origineel)
I highly recommend ABC English school for everyone, in my opinion it’s the best school in the Hague, I am so impressed that my English has improved in a very short time only 4 weeks

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Yanina Berra Rocca

(Vertaald door Google) Ik heb echt geluk dat ik mijn IELTS-examen bij ABC English heb kunnen voorbereiden, aangezien de docent me echt heeft geholpen om mijn Engelse vaardigheden te verbeteren. Ik heb niet alleen veel geleerd, maar ik heb het ook erg naar mijn zin gehad. Nu ik de cursus heb afgerond, zou ik zelfs graag verder willen studeren. Ik raad ABC English ten zeerste aan!

(Origineel)
I feel really lucky that I could prepare my IELTS exam at ABC English since the teacher really helped me to improve my English skills. I not only learnt a lot but I also had a very good time. In fact, now that I finished the course I would like to continue studying. I highly recommend ABC English!

김건우

(Vertaald door Google) Het was echt goed om elke dag in het Engels te spreken. Ook was ik in staat om mijn Engelse vaardigheden te controleren en mijn Engelse vaardigheden hier te verbeteren.

(Origineel)
It was really good to speak in English everyday. Also, I was able to check my English skills and improve my English skills here.

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Isabel Van Der Zalm

Zeer prettig les gevolgd bij de ABC English school. Ondanks de omstandigheden (covid-19) dat we genoodzaakt waren om via zoom les te volgen, waren het zeer geslaagde lessen! De lessen zijn erg interactief en afwisselend, de leraar is laagdrempelig te benaderen, en er is ruimte voor eigen ontwikkeling binnen de les. Zeker een aanrader!

Zain Abbas

(Vertaald door Google) ABC Engelse cursussen passen perfect bij mijn Engelse leerbehoeften omdat hun intensieve lessen online tijdens de Corona-periode uitstekend waren. Hoewel de ervaring anders was dan in een traditioneel klaslokaal, creëerden de jonge leraren een positieve en energieke online ruimte die mijn leren zoveel leuker maakte dan ik had verwacht. Ik heb zoveel geleerd. Sterk aanbevolen en nogmaals bedankt ABC.

(Origineel)
ABC English courses fit my English learning needs perfectly because their intensive classes online during the Corona period were outstanding. Even though the experience was different to being in a traditional classroom, the young teachers created a positive and energetic online space which made my learning so much more fun than I expected. I learnt so much. Highly recommended and thanks again ABC.

Ch Ahatsham

(Vertaald door Google) ABC English en Darren waren te allen tijde professioneel en besteedden strikte aandacht aan langdurige resultaten in Engelse cursussen.

(Origineel)
ABC English and Darren were professional at all times paying strict attention to long lasting results in English courses.

Claudia Mukundi

(Vertaald door Google) ABC ABC Engels is een geweldige school.
De docenten staan ​​altijd voor je klaar en zijn zeer ondersteunend. Ik raad deze school aan als je je Engels moet beheersen. Toen ik met de cursus Engels begon, was ik zo slecht en nu vind ik het fijn om met vertrouwen te spreken. Hartelijk dank aan Bojana en Dora

(Origineel)
ABC ABC English is great school.
The teachers are always there for you and very supportive. I recommend this school if you need to master your English. When I started the English course I was so bad and now I take much pleasure in speaking with confidence. A huge thanks to Bojana and Dora

Marie Delaroque

(Vertaald door Google) Een heel goede ervaring! Het hele team is erg meegaand en staat altijd klaar om je te helpen. Ik ben echt vooruitgegaan in het Engels, ik raad deze cursussen Engels zeker aan!

(Origineel)
A very good experience! The whole team is very accommodating and always ready to help you. I have really progressed in English, I definitely recommend these English courses!

Maksi Thompson

(Vertaald door Google) Ik ben lid geworden van ABC English om mijn IELTS-examen te halen. De docenten waren buitengewoon behulpzaam en altijd beschikbaar. En het programma dat ik volgde was zo gedaan dat ik mijn Engels in 3 weken verbeterde. Zozeer zelfs dat ik de IELTS met vertrouwen kon volgen. Zeer betrouwbaar en van goede kwaliteit.

(Origineel)
I joined ABC English in order to pass my IELTS exam. The teachers where extremely helpful and always available. And the program I followed was done in such a way that made me improve my english in 3 weeks. So much so that I was able to take the IELTS with confidence. Very reliable and good quality.

Mary Ivanova

(Vertaald door Google) Ik raad ABC ENGLISH ten zeerste aan.

In juli heb ik een IELTS-examen afgelegd en kreeg een totaalscore van 4,75. In drie weken van zeer intensieve persoonlijke bijles heb ik mijn totaalscore verhoogd naar 5.875, wat betekent dat ik een 6,0 score voor IELTS kreeg en ik kon beginnen aan mijn bachelor aan de universiteit. Ik ben heel dankbaar, ABC English is een van de duurste scholen van Nederland, maar dit is ook de enige plek waar je snel en effectief kunt leren en het resultaat krijgt dat je verwacht.

Als je resultaat nodig hebt, raad ik ABC Engels aan.

(Origineel)
I highly recommend ABC ENGLISH.

In July I took and IELTS exam and got a 4.75 total score. In three weeks of very intensive personal tutoring I increased my total score to 5.875, which means that I got 6.0 score for IELTS and I was able to start my bachelor in university. I’m very grateful, ABC English is one of the most expensive schools in the Netherlands, but this is also the only place where you can learn fast and effective and get the result that you expect.

If you need result – I recommend ABC English.

Backia Lakshmi

(Vertaald door Google) Ik raad ABC English Language Academy ten zeerste aan omdat de conversatiecursus echt uitstekend was. Ik ben net begonnen met het verbeteren van mijn gespreksvaardigheden voordat ik de Cambridge examencursussen deed.
Het zijn zeer professionele en toegewijde medewerkers. Ze hebben me enorm aangemoedigd tijdens online sessies. Ik raad dit nogmaals aan.

(Origineel)
I strongly recommend ABC English Language Academy because the conversation course really was excellent. I just started improving my conversation skills before doing the Cambridge exam courses.
They are very very professional and dedicated staff. They encouraged me a lot and amazingly all through online sessions. I recommend this once again.

Elisa Messina

(Vertaald door Google) ABC English Language Academy heeft me veel geholpen met mijn Engels. In slechts drie weken tijd verbeterde ik mijn Engels in elke vaardigheidsset van het IELTS-examen dankzij alle ervaren leraren die altijd klaarstonden om me te helpen als ik in de problemen zat. Ik raad deze school iedereen aan die in korte tijd intensief Engels wil leren en die zich ook gewoon op een eenvoudige en niet-stressvolle manier wil verbeteren.

(Origineel)
ABC English Language Academy helped me a lot with my english. In only three week, I improved my English in each skill set of the IELTS exam thanks to all the exepert teachers who were always ready to help me when I was in trouble. I recommend this school all those who want to learn english intensively in a short time and who also simply wants to improve in a simple and non-stressful way.

Sabijn Smits
Mayra Issa

(Vertaald door Google) Ik heb een maand gestudeerd bij ABC English en ik kan eerlijk zeggen dat ik veel grammaticale kennis heb opgedaan en mijn vermogen om nauwkeuriger en vloeiender te spreken verbeterd heb. Ik vond het erg leuk om daar te studeren, de docenten zijn uitstekend en ze creëren een geweldige sfeer.

Ik heb een maand bij ABC English gestudeerd en ik kan eerlijk zeggen dat ik veel grammaticale kennis en verbeterde spreekvaardigheid heb opgedaan, met meer precisie en vloeiendheid.
Ik vond het erg leuk om daar te studeren, de docenten zijn uitstekend en ze creëren een geweldige omgeving.

(Origineel)
I studied for a month at ABC English and I can honestly say that I acquired a lot of knowledge of grammar and improvement in my ability to speak more accurately and fluently. I really loved studying there, the teachers are excellent and they create a great atmosphere.

Estudei um mês no ABC English e posso dizer honestamente que adquiri muito conhecimento de gramática e aprimoramento na habilidade de falar, com mais precisão e fluência.
Eu realmente amei estudar lá, os professores são excelentes e eles criam um ótimo ambiente.

Hani Abukar

(Vertaald door Google) Ik volgde een privéles bij Darren. hij is een geweldige tutor met een aanzienlijke hoeveelheid kennis over het IELTS-examen. Zijn IELTS-cursusstrategieën zijn goed voorbereid en effectief, nadat ik lessen van hem had gevolgd voor de schrijfmodule, kon ik met succes mijn gewenste score behalen.

(Origineel)
I took private tutoring course with Darren. he is a great tutor with a significant amount of knowledge regarding the IELTS exam. His IELTS course strategies are well prepared and effective, after taking lessons from him for writing module, I was able to successfully achieve my desired score.

Sorin Postolache

(Vertaald door Google) Hallo, ik wil mijn ervaring met ABC English delen – ik heb de conversatiecursus van deze maand gevolgd. Het was een mooie en constructieve ervaring. De klaslokalen zijn goed voorbereid en uitgerust. Een warme en zeer gastvrije plek. En met een uitzonderlijke leraar: Dora! Nogmaals bedankt Dora dat je een vriendelijke, aardige en zeer betrokken leraar bent! Ik heb in korte tijd veel van je geleerd. Ik wil Darren ook bedanken! Indrukwekkend! De manier waarop je dicht bij de studenten staat, de manier waarop je ze wilt helpen, de manier waarop je communiceert, de manier waarop je oplossingen voor ons vindt, om vooruitgang te boeken, om elke dag beter te worden. Hartelijk dank en gefeliciteerd!

(Origineel)
Hi, I want to share my experience with ABC English – I attended this month’s conversation course. It was a beautiful and constructive experience. The classrooms are well prepared and equipped. A warm and very welcoming place. And with an exceptional teacher: Dora! Thanks again Dora for being a friendly, kind and very involved teacher! I learned a lot from you in a short time. I want to thank Darren too! Impressive! The way you keep close with the students, the way you want to help them, the way you communicate, the way you find solutions for us, to progress, to become better every day. A big THANK YOU and CONGRATULATIONS!

Rochele Bouffe

(Vertaald door Google) Ik heb 3 maanden bij ABC English gestudeerd en ik heb mijn vaardigheden echt verbeterd. De methodiek en omgeving is fantastisch, ze hebben goed voorbereide en vriendelijke docenten. Ik heb ook veel mensen van over de hele wereld ontmoet. Ik zou het zeker aan iedereen aanbevelen.

(Origineel)
I have been studying at ABC English for 3 months and I really improved my skills. The methodology and environment is fantastic, they have well-prepared and friendly teachers. I also met many people from all over the world. I’d definitely recommend it for everyone.

Bumi

(Vertaald door Google) Mijn ervaring bij ABC was geweldig. Ik wilde mijn gesproken Engels verbeteren. Een conversatiecursus gevolgd. Super ongedwongen en informele omgeving om Engels te oefenen. Dora is een ongelooflijk vriendelijke lerares en ik vond het leuk hoe ze alle kleine fouten die ik maakte corrigeerde. Nu voel ik me meer op mijn gemak als ik in het Engels spreek

(Origineel)
My experience at ABC was great. I’ve wanted to improve my spoken English. Took a conversation course. Super casual and informal environment to practice english. Dora is an amazingly friendly teacher and I liked how she corrected all the minor mistakes i made. Now i feel more comfortable speaking in English

Love Love

Ik heb zeer goede ervaring met ABC English. Ik had voor de lessen communicatie gekozen. Heb veel mogen leren en mijn docent was super! Ze was geduldig en wist precies waar ik meer aandacht nodig had. Super bedankt ! Esmee

Camila Circe

(Vertaald door Google) Mijn ervaring bij ABC English was erg goed. Alle docenten zijn erg aardig, behulpzaam, vriendelijk en geduldig. Ik heb 3 maanden een cursus Engels gestudeerd en daardoor is mijn Engels enorm verbeterd. Ik heb veel vrienden gemaakt uit verschillende landen, het was een ongelooflijke ervaring. Ik raad absoluut aan om hier te studeren.

(Origineel)
My experience at ABC English was really good. All the teachers are very kind, helpful, friendly and patient. I studied in an English course for 3 months and as a result my English improved a lot. I made a lot of friends from different countries, it was an incredible experience. I absolutely recommend studying here.

Britt Bahnmuller

Ik kan dit bedrijf aan iedereen aanraden: professionele leraren, fijne sfeer en een duidelijke en intensieve lesmethode. Ik ben dankzij ABC English uitstekend voorbereid op mijn Cambridge examen!

Monique Gaspar

(Vertaald door Google) Ik had echt een goede ervaring bij ABC English. Ik heb veel geleerd, mijn vocabulaire verbeterd en zelfvertrouwen gewonnen. De docenten zijn erg geduldig, vriendelijk en vriendelijk.

(Origineel)
I had a really good experience at the ABC English. I learned a lot, improved my vocabulary and gained confidence. The teachers are really patient, kindly and friendly.

Elisa Casotto

(Vertaald door Google) Ik was op zoek naar een cursus Engels en kwam de ABC-school tegen. Ik was meteen onder de indruk van de efficiëntie van de directeur die na een kort telefoontje de perfecte cursus voor mij vond. En de snelheid! Ondanks de pandemische situatie slaagden ze er zelfs in om dezelfde avond de cursus te starten in een veilige en Covid-19-conforme omgeving. Ik waardeerde de professionaliteit en vaardigheid van mijn leraar enorm en de vriendelijke en stimulerende omgeving die binnen de klas werd gecreëerd. Stem op ABC: absoluut een A!

(Origineel)
I was looking for an English course and came across ABC school. I was immediately impressed by the efficiency of the director who, after a brief call, found the perfect course for me. And the speed! In fact, despite the pandemic situation, they managed to start the course in a safe and Covid-19 compliant environment in the same evening. I very much appreciated the professionalism and skill of my teacher and the friendly and stimulating environment created within the class. Vote for ABC: absolutely an A!

Antonio Davila

(Vertaald door Google) Bij deze gelegenheid konden we elke dag van de cursus drie thema’s oefenen, waaronder vocabulaires, idiomen en verschillende vragen die we met andere studenten in split rooms konden bespreken. Ik ben er vloeiender in geworden om mijn ideeën duidelijker uit te drukken. Ook kreeg ik veel tips van onze tutor wanneer het mogelijk was om haar in onze kamer te hebben. Ik ben van plan om twee maanden voor of tijdens de volgende zomer nog een conversatiecursus te volgen om mijn spreekvaardigheid te blijven verbeteren.

(Origineel)
In this opportunity, each day of the course, we could practice three themes, including vocabularies, idioms, and several questions to be discussed with other students in split rooms. I have gained more fluent in expressing my ideas more clearly. Also, I received many tips from our tutor when it was possible to have her in our room. I will plan to take another conversation course to continue improving my speaking skill two months before or during the next summer.

sahr haj

(Vertaald door Google) Ik studeerde aan de ABC School, hun methode was uitstekend en anders om het niveau van de taal te verbeteren. En de docenten doen hun best om je aan het woord te krijgen, nieuwe woorden op te doen en vertrouwen in jezelf te krijgen. En aarzel niet om Engels te spreken

(Origineel)
I studied at ABC School, their method was excellent and different to improve the level in the language. And the teachers try their best to get you to speak up, gain new words and confidence in yourself. And not hesitating to speak English

parya

(Vertaald door Google) Ik heb gedurende vijf maanden de intensieve cursus algemeen Engels gevolgd. Het hielp me mijn Engels te verbeteren, vooral in het spreken. De lessen waren altijd leuk en gevarieerd en de docenten zijn ervaren en vriendelijk. Het was een onvergetelijke ervaring !!

(Origineel)
I took the Intensive general English course for five months. It helped me to improve my English, especially in speaking. Classes were always fun and varied and the teachers are experienced and friendly. It was an unforgettable experience!!

Vayia4 Tsaparopoulou
Alexandra Ramirez

(Vertaald door Google) Op deze school zijn mensen van over de hele wereld, wat de ervaring van het studeren van Engels verrijkend maakt vanwege de culturele uitwisseling

(Origineel)
En esta escuela hay gente de todo el mundo, lo cual hace que la experiencia de estudiar inglés sea más enriquecedora por el intercambio cultural

Natalia Costin

(Vertaald door Google) Bij ABC English Language Academy had ik een bijzondere ervaring. Daar heb ik de voorbereidingscursus voor IELTS gedaan. Deze intensieve cursus stelde me in staat om mijn Engelse niveau aanzienlijk te verbeteren, en het IELTS-examen met vlag en wimpel te halen en de nodige score te behalen. Wat veel indruk op mij maakte, was de organisatie van de cursus, onderverdeeld in vier modules die overeenkomen met de vier delen van het IELTS-examen. Hierdoor maakte ik een zeer goede kennismaking met alle tests van de test, een goed begrip van de eisen en verwachtingen van de examinatoren.
Het was een groot genoegen om de docenten van ABC English Language Academy te ontmoeten! Zeer verantwoordelijk, toegewijd, geïnspireerd. Tijdens deze cursus had ik het gevoel dat we een gemeenschappelijke missie hadden, IELTS. Niet alleen de mijne, maar de gemeente! Een BRAVO apart van hen!

(Origineel)
La ABC English Language Academy am trait o experienta extraordinara. Acolo am facut cursul pregatitor pentru IELTS. Acest curs intensiv mi-a permis sa imi ameliorez considerabil nivelul meu de engleza, si sa reusesc cu brio examenul IELTS, acumulind punctajul necesar. Ce m-a impresionat mult, a fost organizarea cursului, separat in patru module care corespund celor patru parti ale examenului IELTS. Acest lucru mi-a permis o foarte buna familiarizare cu toate probele testului, o buna intelegere a exigentelor si asteptarilor examinatorilor.
O deosebita placere a fost sa cunosc profesorii de la ABC English Language Academy! Foarte responsabili, dedicati, inspirati. Pe tot parcursul acestui curs am simtit ca avem o misiune comuna, IELTS. Nu doar a mea, dar comuna! Un BRAVO aparte lor!

Marlene Van Wijck

Ik kan ABC English zeker aanraden! In korte tijd heb ik mijn Engels verbeterd. De privé lessen waren hier een erg goede ervaring voor.

M A
Marta Moolhuijsen

(Vertaald door Google) Ik had problemen met het halen van de B2 en nadat ik contact had opgenomen met deze academie en lessen had gevolgd, slaagde ik zonder problemen voor het examen, bovendien haalde ik zeer goede cijfers in bijna alle delen van het examen. Ik raad het aan. Ze hebben een zeer effectieve lesmethode.

(Origineel)
Estaba teniendo problemas para aprobar el B2 y después de contactar con esta academia y tener clases, he aprobado el examen sin ningún problema, es más, he sacado muy buena puntuación en casi todas las partes del examen. Lo recomiendo. Tienen un método de enseñanza muy efectivo.

Наталья Ковалева

(Vertaald door Google) Bedankt Darren voor de uitstekende leerervaring op jouw school! Het uitgebalanceerde programma dat grammatica en spreeklessen combineert, geweldige docenten die alle studenten bij een leerproces betrekken en interessante dagelijkse activiteiten.

(Origineel)
Thanks Darren for the excellent learning experience at your school! The well-balanced program which combines grammar and speaking classes, amazing teachers who involve all students in a learning process and interesting daily activities.

Jesus Reviriego

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring op deze academie. Ondanks dat ik de cursus moest volgen tijdens het moeilijke deel van de pandemie, pasten ze zich heel goed aan aan mijn schema’s met online lessen. Uiteindelijk heb ik de C1 van de IELTS gehaald die ik nodig had om mijn masteropleiding met een intensieve cursus aan te vragen. Absoluut een geweldige optie om het best mogelijke cijfer te halen met het Engels dat je hebt. De docent was erg aardig en gaf er echt om waarom ik het cijfer kreeg dat ik nodig had. Zonder twijfel aanbevolen!

(Origineel)
Genial experiencia en esta academia. A pesar tener hacer el curso durante la parte dura de la pandemia, se adaptaron muy bien a mis horarios con clases on line. Al final conseguí el C1 del IELTS que necesitaba a tiempo para aplicar por mi máster con un curso intensivo. Definitivamente una gran opción para sacar la mejor nota posible con el inglés que tengas. La profesora fue muy amable y se preocupó realmente por qué consiguiera la nota que necesitaba. Recomendable sin duda !

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Irina Bibik

(Vertaald door Google) Dit jaar heb ik de cursus Elementary English gevolgd bij ABC English. Het was niet alleen interessant, maar ook productief voor mij. De sfeer in de klas was ontspannen, ik was niet bang om fouten te maken. Phoebe, onze leraar, was erg leuk en behulpzaam. Ze gaf ons interessante taken om ons Engels te oefenen. En ook legde ze heel goed uit. Nu volg ik een Conversatiecursus van ABC English en vind ik het nog leuker. Darren, de leraar is erg professioneel.

(Origineel)
This year I followed the Elementary English course at ABC English. It was not only interesting, but also productive for me. The atmosphere in the classroom was relaxed, I wasn’t afraid to make mistakes. Phoebe, our teacher, was very fun and helpful. She gave us interesting tasks to practice our English. And also she explained very well. Now I am following a Conversation course by ABC English and I like it even more. Darren, the teacher is very professional.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

clairecme
Imane ESTEVES

(Vertaald door Google) Ik heb onlangs de ABC English School voor privélessen geïntegreerd en ben echt meer dan tevreden met de kwaliteit van het onderwijs.
Ik ben altijd gepassioneerd geweest door vreemde talen, heb een goed niveau van Engels, maar ik heb al jaren geen Engels geoefend, dus ik mis vaak zelfvertrouwen en woordenschat.
Ik ben erg onder de indruk van de methode van de leraar, hij richt zich op je zwakke punten, corrigeert je fouten en uitspraak, en meer dan dit; hij helpt je om je basiswoordenschat te vervangen door een vocabulaire op hoog niveau.
Hij luistert naar je verwachtingen en legt de lat hoog voor jou, omdat zijn doel is om je te helpen een vlekkeloos Engels te hebben.
Ik ben pas aan het begin van mijn training en ik kan mijn evolutie al zien. Bij elke les maak je echt een sprong voorwaarts!
Heel erg bedankt!

(Origineel)
I have recently integrated the ABC English School for private lessons and I am really more than satisfied with the teaching’s quality.
I have always been passionate about foreign languages, I have a good level of understanding English but I haven’t practiced English for years so I often miss confidence and vocabulary.
I am very impressed by the teacher’s method, He targets your weaknesses, corrects your mistakes and pronunciation, and more than this; he helps you to replace your basic vocabulary by a high-level one.
He listens to your expectations and sets the bar high for you because his aim is to help you having a flawless English.
I am only at the beginning of my training and I can already see my evolution. At each lesson, you really make a leap forward!
A big thank you!

Maria Alejandra Noroño

(Vertaald door Google) Sterk aanbevolen. Ik heb mijn Engels in deze cursus verbeterd. Aandacht is uitstekend. 🙂 dank je

(Origineel)
Highly recommended. I have improved my English in this course. Attention is excellent. 🙂 thank you

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Talía Franco Macías

(Vertaald door Google) De ervaring met de leraar was fantastisch, zeer attent en met de lessen goed voorbereid en gestructureerd. Ze bieden zeer zorgvuldige persoonlijke aandacht en alle leerondersteuning die nodig is.

(Origineel)
La experiencia con el profesor fue fantástica, muy atento y con las clases bien preparadas y estructuradas. Ofrecen una atención personal muy cuidada y cualquier apoyo de aprendizaje que se necesite.

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Akos Szilvasi
Candela Blanco Franco

(Vertaald door Google) Sinds ik met privé-conversatielessen ben begonnen, zijn mijn zelfvertrouwen en troost bij het spreken in het Engels ongetwijfeld snel verbeterd. Ze richten zich op uw specifieke behoeften en creëren dynamische en leuke conversatielessen, waarin de docent u probeert te ondersteunen en uw fouten te allen tijde probeert te corrigeren. Bij ABC English zijn het geweldige professionals!

(Origineel)
Sin duda alguna, desde que he comenzado mis clases de conversación privada, mi seguridad y comodidad al hablar en inglés han ido mejorando rápidamente. Se centran en tus necesidades específicas, creando clases de conversación dinámicas y divertidas, en las que en todo momento el profesor intenta apoyarte y corregir tus errores. En ABC English son unos grandes profesionales!

Milka

(Vertaald door Google) Goede school voor elk taalniveau. Groepssessies zijn erg comfortabel. Ik kreeg les in een conversatieklas en ze braken mijn taalbarrière. Nu heb ik besloten om een ​​intensieve cursus Engels te volgen.

Een goede school voor elk taalniveau. Groepslessen zijn erg comfortabel. De intensieve cursus is het geld waard)

(Origineel)
Good school for any language level. Group sessions are very comfortable. I was taught in a conversation class, and they broke my language barrier. Now I have decided to take an intensive English course.

Хорошая школа для любого уровня языка. Занятия в группах очень комфортные. Интенсив курс стоит своих денег)

Dê Redel

(Vertaald door Google) De school is absoluut ongelooflijk! De beste ervaring … Ik was altijd bang voor hoe de lessen eruit zouden zien en ik ben totaal verrast en gefascineerd. De docenten zijn geweldig! Ik raad het zonder twijfel ten zeerste aan!

De school is absoluut ongelooflijk! De beste ervaring … Ik was altijd bang voor hoe klassen eruit zouden zien, en ik ben verrast en gefascineerd! de leraren zijn ongelooflijk. Zonder twijfel een echte aanrader!

(Origineel)
A escola é absolutamente inacreditável! A melhor experiência… Eu estava sempre com medo sobre como seriam as aulas e estou totalmente supresa e fascinada. Os professores são incríveis! Sem dúvidas, eu Indico fortemente!

The school is absolutely unbelievable! The best experience… I was always afraid of what classes would be like, and I’m surprised and fascinated! the teachers are incredible. Without any doubt highly recommended!

Eva Aznar Mera

(Vertaald door Google) Ik heb een cursus gevolgd toen ik hier kwam wonen. Ik heb veel geleerd en voor mij is het nu mogelijk om een ​​gesprek te voeren. leraren zijn geweldig, ze helpen veel. en de sfeer is erg goed. Ik raadde de intensieve cursus aan.

(Origineel)
I took a course when I came to live here. I learned a lot and for me it is possible to have a conversation now. teachers are great, they help a lot. and the atmosphere is very good. I recommended the intensive course.

Daniela Arias

(Vertaald door Google) Het is de perfecte plek om Engels te leren !! De locatie is erg centraal en de lessen zijn super goed, omdat ze er echt om geven ons les te geven

(Origineel)
Es el lugar perfecto para aprender inglés!! La úbicacion es muy céntrica y las clases son súper buenas ya que se preocupan por enseñarnos realmente

songül yıldız

(Vertaald door Google) Mijn leraren zijn erg succesvol en ik heb altijd hun steun voor ons gevoeld om de les bij te wonen.

(Origineel)
My teachers are very successful and I always felt their support for us to attend the lesson.

Gabe De Goeij
Natalia Costin

La ABC English Language Academy am trait o experienta extraordinara. Acolo am facut cursul pregatitor pentru IELTS. Acest curs intensiv mi-a permis sa imi ameliorez considerabil nivelul meu de engleza, si sa reusesc cu brio examenul IELTS, acumulind punctajul necesar. Ce m-a impresionat mult, a fost organizarea cursului, separat in patru module care corespund celor patru parti ale examenului IELTS. Acest lucru mi-a permis o foarte buna familiarizare cu toate probele testului, o buna intelegere a exigentelor si asteptarilor examinatorilor.
O deosebita placere a fost sa cunosc profesorii de la ABC English Language Academy! Foarte responsabili, dedicati, inspirati. Pe tot parcursul acestui curs am simtit ca avem o misiune comuna, IELTS. Nu doar a mea, dar comuna! Un BRAVO aparte lor!

Marlene Van Wijck

Ik kan ABC English zeker aanraden! In korte tijd heb ik mijn Engels verbeterd. De privé lessen waren hier een erg goede ervaring voor.

M A
Marta Moolhuijsen

(Vertaald door Google) Ik had problemen met het halen van de B2 en nadat ik contact had opgenomen met deze academie en lessen had gevolgd, slaagde ik zonder problemen voor het examen, bovendien haalde ik zeer goede cijfers in bijna alle delen van het examen. Ik raad het aan. Ze hebben een zeer effectieve lesmethode.

(Origineel)
Estaba teniendo problemas para aprobar el B2 y después de contactar con esta academia y tener clases, he aprobado el examen sin ningún problema, es más, he sacado muy buena puntuación en casi todas las partes del examen. Lo recomiendo. Tienen un método de enseñanza muy efectivo.

Наталья Ковалева

(Vertaald door Google) Bedankt Darren voor de uitstekende leerervaring op jouw school! Het uitgebalanceerde programma dat grammatica en spreeklessen combineert, geweldige docenten die alle studenten bij een leerproces betrekken en interessante dagelijkse activiteiten.

(Origineel)
Thanks Darren for the excellent learning experience at your school! The well-balanced program which combines grammar and speaking classes, amazing teachers who involve all students in a learning process and interesting daily activities.

jenny jenny

(Vertaald door Google) Ik raad deze cursus ten zeerste aan! Ik heb me aangemeld bij ABC Academy om me voor te bereiden op de IELTS academische test. Ze zijn erg behulpzaam en professioneel en ook vriendelijk 🙂 Ze zullen je ertoe aanzetten om hard te werken en je te ondersteunen bij het slagen voor het examen.

(Origineel)
I highly recommend this course! I signed up to ABC academy in order to prepare for the IELTS academic test. They are really helpful and professional and also friendly 🙂 They will push you to work hard and support you to succeed in the exam.

Jesus Reviriego

Genial experiencia en esta academia. A pesar tener hacer el curso durante la parte dura de la pandemia, se adaptaron muy bien a mis horarios con clases on line. Al final conseguí el C1 del IELTS que necesitaba a tiempo para aplicar por mi máster con un curso intensivo. Definitivamente una gran opción para sacar la mejor nota posible con el inglés que tengas. La profesora fue muy amable y se preocupó realmente por qué consiguiera la nota que necesitaba. Recomendable sin duda !

Alexandra Ramirez

(Vertaald door Google) Op deze school zijn mensen van over de hele wereld, wat de ervaring van het studeren van Engels verrijkend maakt vanwege de culturele uitwisseling

(Origineel)
En esta escuela hay gente de todo el mundo, lo cual hace que la experiencia de estudiar inglés sea más enriquecedora por el intercambio cultural

Cristina Martín Turiel

I’m so glad to have chosen this school in order to prepare for my IELTS exam! Our teacher (Darren) really knows how to work on everyone’s weakness, and that helped us improving every single one of our English skills (specially writing and speaking)!
I actually got a higher score that the one I was expecting, so I can’t say anything but recommend it 100%!! 😊
Classes are also fun, so time flies while you learn a lot!

Cristina Martín Turiel

I’m so glad to have chosen this school in order to prepare for my IELTS exam! Our teacher (Darren) really knows how to work on everyone’s weakness, and that helped us improving every single one of our English skills (specially writing and speaking)!
I actually got a higher score that the one I was expecting, so I can’t say anything but recommend it 100%!! 😊
Classes are also fun, so time flies while you learn a lot!

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

Mathijs van leeuwen

(Vertaald door Google) Ik heb de grammatica- en vocabulairecursus gevolgd op ABC English Language School. Ik heb een geweldige tijd gehad en veel geleerd.

We hebben Engels geleerd door verschillende soorten oefeningen; klasgesprekken, schrijftaken, games, 1 op 1 gesprekken en natuurlijk huiswerk. Darren, de bekwame leraar, weet hoe en wanneer deze verschillende vormen te gebruiken. Het resultaat is een goede mix tussen klassikaal onderwijs en activiteiten.

Ik voelde me meteen thuis omdat Darren respectvol, grappig en ik had mooie klasgenoten. De informele setting en interactie met de rest van de klas was dynamisch en energiek. Met zijn geduld en geestigheid hielp hij me mijn Engels te verbeteren en ik had tegelijkertijd veel plezier!

(Origineel)
I attended the grammar & vocabulary class at ABC English Language school. I had a great time and learned a lot.

We learned English through different kinds of exercises; class conversations, writing tasks, games, 1 on 1 conversations and of course homework. Darren, the skilful teacher, knows how and when to use these different forms. The result is a good mix between classroom teaching and activities.

I felt right at home because Darren is respectful, funny and I had lovely classmates. The informal setting and interaction with the rest of the class was dynamic and energetic. With his patience and wittiness, he helped me to improve my English and I had lots of fun at the same time!

Jan Quay Jr.

(Vertaald door Google) Ik doe momenteel mijn 3e cursus bij ABC English. Ik heb privélessen gevolgd om mijn grammatica en woordenschat te verbeteren en op het moment dat ik de conversatieklas aan het doen ben. De leraar ‘Darren’ is zeker niet alleen een gemiddelde leraar Engels, hij is meer dan dat, hij is zeer ervaren en erg gevoelig in het lesgeven van studenten volgens hun behoeften; dat is de reden dat ik hier nog steeds studeer. De locatie is perfect, ik woon in De Lier dus het transport was nooit een probleem voor mij, want tram 17 bevindt zich recht voor de school (deze lijn loopt over de stad en loopt ook door andere steden), en het Centraal Station is op slechts 10 minuten lopen van ABC. Goede locatie!
Geef jezelf de kans om te beginnen en je zult zien dat je nu hetzelfde doet als ik, en schrijf over hoe goed deze school echt is. Ik raad deze plek echt aan.
Ik hoop dat ik de jongens heb geholpen, door

(Origineel)
I’m currently doing my 3rd course at ABC English. I took some private lessons to improve my grammar & vocabulary and at the moment I’m doing the conversation class. The teacher ‘Darren’ is definitely not just an average English teacher, he is more than this, he is very experienced and very sensitive teaching students according to their needs; that’s the reason I’m still studying here. The location is perfect, I live in De Lier so the transport was never a problem for me, as tram 17 is right in front of the school (This line goes across the city and passes through others cities too), and the Central Station is just a 10 minute walk from ABC. Great location!
Give yourself the chance to start and you will see for yourself doing the same as me now, writing about how good this school really is. I really recommend this place.
I hope I have helped guys, by

Anna Agapitova

(Vertaald door Google) Ik beveel de ABC English Language School van harte aan. Ik heb veel verschillende cursussen Engels gevolgd en ik denk dat ABC de beste is. Een half jaar geleden heb ik de grammatica- en vocabulaireles op ABC English Language School afgerond. Het was echt geweldig. We hadden veel verschillende oefeningen en we hebben veel over verschillende onderwerpen gesproken. Ik had wat problemen met gesproken Engels, maar het blokkeerde me niet en ik had veel discussies met mijn klasgenoten. Bovendien gaf Darren ons veel nuttige tips die ik me nu nog herinner. En hij besteedde ook veel aandacht aan elk van ons afzonderlijk. Aarzel niet om deel te nemen aan de ABC-lessen.

Postscriptum zeer positieve sfeer!

(Origineel)
I highly recommend the ABC English Language School. I attended a lot of different English courses and I think ABC is the best one. I finished the grammar & vocabulary class at ABC English Language School a half year ago. It was really great. We had a lot of different exercises and we talked a lot on various subjects. I had some problems with spoken English however it didn’t block me and I had a lot of discussions with my classmates. Furthermore, Darren gave us a lot of useful tips that I still remember now. And he also paid a lot of attention individually to each of us. Do not hesitate to join the ABC classes.

P.S. very positive atmosphere!

Gawel 13

(Vertaald door Google) Geweldige ervaring met ABC English Language School in Den Haag: Engelse grammatica- en vocabulairecursussen voor gevorderden.
– geweldige professor: native Australian, open mind en dynamisch! Wat nog meer?!!!!
– goede combinatie tussen cursussen en huiswerk. Als je een werk en een gezin hebt, maak je geen zorgen, het is mogelijk om deze twee te combineren. Het is niet veel maar het is noodzakelijk.
– geweldig team uit veel landen zoals Nederland, Noorwegen, Frankrijk, China, Nicaragua, Saoedi-Arabië … Perfect om per kleine groepen te bespreken en andere culturen te ontdekken !!!!
Ik raad ongetwijfeld ABC English Language School in Den Haag aan.
Op het einde heb ik ongetwijfeld mijn Engels verbeterd.

(Origineel)
Wonderful experience with ABC English Language School in Den Haag: Grammar & Vocabulary English Courses for Intermediate Level.
– great professor: native Australian, open mind and dynamic! What else?!!!!
– good combination between courses and homework. If you have a work and a family, don’t worry, it is possible to combine the two. It is not a lot but it is necessary.
– great team from a lot of countries such as Nederland, Norway, France, China, Nicaragua, Saudi Arabia… Perfect to discuss per little groups and discover other cultures!!!!
I undoubtedly recommend ABC English Language School in Den Haag.
At the end I have unquestionably improved my English.

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Paulina Reizi

(Vertaald door Google) Ik raad Darren en zijn school ten zeerste aan voor de Engelse taallessen. Ik moest het IELTS-examen afleggen en in de korte periode van 2-3 weken waarover ik beschikte, hielp Darren me vertrouwd te raken met het testformaat, verschillende voorbeeldtests te oefenen en de nuances van dit examen in het algemeen te begrijpen. Het grootste voordeel dat ik ontving, waren de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de IELTS-methode om een ​​hoge score (C2-niveau) te behalen via een geschikt gepersonaliseerd programma dat de tips & tricks van het IELTS-examen omvatte. Via de telefoon was ik in staat complexe schrijfstructuren te begrijpen voor de schrijfsectie die overeenkomt met de verschillende IELTS-essaytypen.
Darren is een zeer gestructureerde, systematische en zorgzame persoon; dit alles zorgt voor een geweldige leraar! Tevens bevindt de school zich op een goede plek in het centrum van Den Haag. Wil je Engelse taallessen volgen in Den Haag, probeer het dan eens!

(Origineel)
I highly recommend Darren and his school for the English language lessons. I had to take the IELTS exam and in the short period of 2-3 weeks that I had available, Darren helped me to familiarise myself with the test format, to practise several sample tests and to understand overall the nuances of this exam. The biggest benefit I received was the specific skills required for the IELTS method in order to achieve a high score (C2 level) through a suitable personalised programme that encompassed the tips & tricks of the IELTS exam. Over the phone, I was able to understand complex writing structures for the writing section corresponding to the different IELTS essay types.
Darren is a very structured, systematic and caring person; all these make for a great teacher! Also, the school is located in a good spot in the centre of The Hague. If you want to follow English language lessons in The Hague, give it a go!

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Esra Bitirici

(Vertaald door Google) Hallo Darren,

Dora heeft een zeer goede lesmethode. Ze leert heel goed grammatica en heeft altijd de controle over de klas. Ze kiest zeer goede voorbeelden en legt onderwerpen heel duidelijk uit. Het was zo leuk om haar als lerares te hebben. Isabelle, mijn andere leraar, volgde ook de vakken van Dora heel goed en ze probeerde ons zoveel mogelijk aan het praten te krijgen. Beiden zijn zeer goede en aangename leraren. Ik ben absoluut tevreden met de A1-klasse die ik heb gevolgd bij ABC.

Ozgur

(Origineel)
Hi Darren,

Dora has got a very good teaching method. She teaches grammer very well and is always in control of the class. She chooses very good examples and explains subjects very clearly. It was such a pleasure to have her as the teacher. Isabelle my other teacher also followed Dora`s subjects very well and she tried to get us to talk as much as possible. Both of them are very good & pleasant teachers. I am definitely satisfied with the A1 class I took at ABC.

Ozgur

Marina Mur

(Vertaald door Google) Ik studeer sinds februari 2020 Engelse cursussen bij “ABC English” in een groep met intensieve studie. Ik leerde geen Engels op school, maar volgde basiscursussen. Ik studeer graag aan ABC omdat er niet alleen tijd wordt besteed aan grammatica en luisteren, maar ook aan het oefenen van spreken (wat voor mij een belangrijk punt is). De lessen zijn erg interessant, nooit saai en er is veel werk in groepen en paren. Het is geweldig! Zelfs de studie van grammatica is interessant, met verschillende voorbeelden.
Ik zou Darren ook willen bedanken voor het feit dat hij ons onder de omstandigheden van het Corona-virus niet zonder lessen heeft achtergelaten en ons via “zoom” snel heeft verbonden met online lessen. Ik wil ook Bojana bedanken voor eenvoudige uitleg van de grammatica, reactievermogen en het vermogen om het materiaal eenvoudig en duidelijk te presenteren. Ontzettend bedankt!

(Origineel)
I have been studying English courses at “ABC English” since February 2020 in a group with intensive study. I didn’t learn English at school, but took elementary courses. I really like to study at ABC because enough time is devoted not only to grammar & listening, but also to practising speaking (which is an important point for me). The classes are very interesting, never boring, and there is a lot of work in groups and pairs. It is wonderful! Even the study of grammar is interesting, with a variety of examples.
I would also like to thank Darren for the fact that under the conditions of the Corona virus, he didn’t leave us without classes and quickly connected us to online classes through “zoom” . I would also like to thank Bojana for simple grammar explanations, responsiveness and the ability to present the material simply and clearly. Thank you so much!

Gyöngyi Szabó

(Vertaald door Google) Ik heb twee online en één normale intensieve cursus Engels gevolgd bij ABC English. In slechts een paar eenvoudige woorden was ik hier erg tevreden. Ik had veel mogelijkheden om mijn grammaticale misverstanden op te helderen, John en Hannah waren in staat om ons elk detail uit te leggen en beiden gaven ons veel huiswerk om meer te oefenen. We lachten veel, we deden interessante en afwisselende hersenstimulerende taken en er was altijd tijd om te praten. De intensieve cursus Engels had een geweldige combinatie van grammatica en gesprekslessen en het harde werk vormde een leuke groep.
Er was geen enkele tekortkoming op het gebied van hygiëne en sociale afstand, het personeel deed er alles aan om de maatregelen te volgen. Ik heb een gelukkige, drukke, nuttige tijd doorgebracht met ABC.

(Origineel)
I completed two online and one normal intensive English course at ABC English. In just a few simple words, I was very content here. I had many possibilities to clarifying my grammar misunderstandings, John and Hannah were able to explain every detail to us and both gave us loads of homework to practice more. We laughed a lot, we did interesting & varying brain stimulating tasks and there was always time for talking. The intensive English course had a great combination of grammar and conversation lessons and the hard work formed a nice group.
There wasn’t any inadequacy regarding hygiene and social distancing, the staff did everything that they could to follow the measures. I spent a happy, busy, useful time with ABC.

C S

(Vertaald door Google) Ik heb tot vijf weken geleden gedurende vijf weken de intensieve IELTS-cursus in ABC Den Haag gevolgd. Ik heb gewoon geweldige woorden voor de school. Ik heb mijn Engels enorm verbeterd en ik voel me erg veilig voor mijn examen, ik heb echt geluk dat ik ze heb gevonden, vooral mijn leraar, Darren, hij is een geweldige professional en een van de beste leraren op alle gebieden die ik ooit heb ontmoet .
Echt gemotiveerd voor de volgende 9e !!

(Origineel)
I have been attending the intensive IELTS course in ABC The Hague until two weeks ago during five weeks. I have just greatful words for the school. I have improved my English very much and I feel much secure for my exam, I feel really lucky to have found them, specially my teacher, Darren, he is a great professional and one of the best teachers in all fields that I have ever met.
Really motivated for the next 9th!!

Mery Mehdi

Is a wonderful place te learn english language 😉. Zeer tevreden 👌

bente l bøklepp

(Vertaald door Google) Zeer bruikbare en leuke grammatica en vocabulaire cursus. Beveel het ten zeerste aan !!! 😄

(Origineel)
Very useful and fun grammar & vocabulary course. Highly recommend it!!! 😄

Margarita Grigoryeva

(Vertaald door Google) Ik heb deze cursus gevolgd om mijn IELTS-examen af ​​te leggen. Ik vond het erg nuttig dat we het examen in de klas hadden gedaan, waardoor ik mijn examen met succes kon afleggen! Ik heb ook mijn vaardigheden in het structureren van mijn schrijven / essays echt verbeterd en heb geleerd veel synoniemen te gebruiken die mijn taal echt hebben uitgebreid. Zeer aanbevolen voor iedereen die het IELTS-examen wil afleggen en het goed wil doen.

(Origineel)
I did this course in order to take my IELTS exam. I found it very helpful that we practiced doing the exam in class which really helped me pass my exam successfully! I also really improved my skills in structuring my writing/essays and learned to use a lot of synonyms which really extended my language. Very recommended for anyone wanting to take the IELTS exam and doing it well.

Abdullah Aldbas

(Vertaald door Google) Goed 👍

(Origineel)
Good 👍

Firdes Myumyun

(Vertaald door Google) Als ik nodig om te verbeteren en te moderniseren mijn kennis zou ik ABC Engels Language Academy opnieuw als tijdens mijn opleiding kreeg ik een uitstekende kennis hoe de CAE voorbij komen. Er zijn niet genoeg woorden om de betekenis van de cursus te beschrijven tijdens mijn voorbereiding op het examen – de motivatie en de ondersteuning was er altijd!
Postscriptum Alle credits gaan naar Bojana en Darren 😊

(Origineel)
If I need to improve and upgrade my knowledge I’d come to ABC English Language Academy again as during my course I got an excellent knowledge how to pass the CAE. There are not enough words to describe the significance of the course during my preparation for the exam- the motivation and the support was always there!
P.S. All credits go to Bojana and Darren 😊

Ayham Al Sakaan

(Vertaald door Google) Ik ben er maar 3 dagen geweest en dat was echt de slechtste school die ik ooit heb gezien, het management geeft alleen om geld en gaat egoïstisch met studenten om. Dit merk je pas na betaling. De regisseur (Darren) is een racistisch persoon. Bovendien zijn de kosten ook erg hoog in vergelijking met de andere scholen, bovendien brengen ze je in een lager klassenniveau omdat ze niet alle klassen hebben. Ik heb je eindelijk verteld over mijn ervaring en je bent vrij om te kiezen wat je wilt.

(Origineel)
I’ve only been there for 3 days and that was really the worst school I’ve ever seen, the management only cares about money and deals with students selfishly. You will not notice this until after payment. The director (Darren) is a racist person. Moreover the costs are also very high compared to the other schools, in addition they will put you in lower class level because they do not have all classes. I finally told you about my experience and you are free to choose what you want.

Candela

(Vertaald door Google) Zeer attente mensen en altijd klaar om u te helpen. Ze gaven me vanaf het begin een prettig gevoel. Ik had Bojana als leraar, die zich altijd zorgen maakte over mijn vooruitgang en waar ik veel van heb geleerd. Na verschillende academies te hebben geprobeerd, raad ik het zeker aan!!

(Origineel)
Personas muy atentas y siempre dispuestas a ayudarte. Me hicieron sentir cómoda desde el principio. Yo tuve como profesora a Bojana, que siempre se preocupó mucho por mi avance y de la que aprendí muchísimo. Después de haber probado diferentes academias, definitivamente la recomiendo!!

Roberta Motta de Muros

(Vertaald door Google) Toen ik afgelopen januari in Nederland aankwam, sprak ik geen Engels, dus begon ik mijn studie in februari op de ABC-school.
Nu spreek en begrijp ik Engels. Elke dag leer ik meer. In deze vijf maanden ben ik enorm verbeterd!
De school is geweldig en de leraar Bojana is uitstekend.

(Origineel)
When I arrived in the Netherlands last January, I didn’t speak English, so I started my studies in February at ABC school.
Now I speak and understand English. Every day I learn more. In these five months I have improved a lot!
The school is great and the teacher Bojana is excellent.

Khaled Nasr

(Vertaald door Google) Ik raad het niet aan.

(Origineel)
I do’t recommend it.

Jacopo Zani

(Vertaald door Google) Mijn ervaring op de ABC-academie was geweldig. Ook al is de situatie met Covid-19 zo, ze organiseerden in december persoonlijke lessen en ik vond het echt nuttig om mijn Engelse vaardigheden te verbeteren. De docenten zijn zeer gekwalificeerd en hebben een goede onderwijsaanpak. Eindelijk ben ik blij dat ik me heb aangemeld voor de cursus. Ze hebben veel potentieel dat ze kunnen verbeteren.

(Origineel)
My experience at ABC academy was great. Even whether the situation with Covid-19 is though, they arranged face to face classes in December and I really found it helpful for improving my English skills. The teachers are very qualified and they have a good teaching approach. Finally, I’m happy that I enrolled to the course. They have a lot of potential that they can improve.

Natalia Costin

La ABC English Language Academy am trait o experienta extraordinara. Acolo am facut cursul pregatitor pentru IELTS. Acest curs intensiv mi-a permis sa imi ameliorez considerabil nivelul meu de engleza, si sa reusesc cu brio examenul IELTS, acumulind punctajul necesar. Ce m-a impresionat mult, a fost organizarea cursului, separat in patru module care corespund celor patru parti ale examenului IELTS. Acest lucru mi-a permis o foarte buna familiarizare cu toate probele testului, o buna intelegere a exigentelor si asteptarilor examinatorilor.
O deosebita placere a fost sa cunosc profesorii de la ABC English Language Academy! Foarte responsabili, dedicati, inspirati. Pe tot parcursul acestui curs am simtit ca avem o misiune comuna, IELTS. Nu doar a mea, dar comuna! Un BRAVO aparte lor!

Marlene Van Wijck

Ik kan ABC English zeker aanraden! In korte tijd heb ik mijn Engels verbeterd. De privé lessen waren hier een erg goede ervaring voor.

M A
Marta Moolhuijsen

(Vertaald door Google) Ik had problemen met het halen van de B2 en nadat ik contact had opgenomen met deze academie en lessen had gevolgd, slaagde ik zonder problemen voor het examen, bovendien haalde ik zeer goede cijfers in bijna alle delen van het examen. Ik raad het aan. Ze hebben een zeer effectieve lesmethode.

(Origineel)
Estaba teniendo problemas para aprobar el B2 y después de contactar con esta academia y tener clases, he aprobado el examen sin ningún problema, es más, he sacado muy buena puntuación en casi todas las partes del examen. Lo recomiendo. Tienen un método de enseñanza muy efectivo.

Desislava Sirakova

(Vertaald door Google) ABC ENGELSE SCHOOL ROTSEN !!! Ik was erg onder de indruk van de eerste les op ABC English en ik keek er naar uit om elke week te gaan. Ik voelde me heel speciaal bij ABC English, omdat de leraren veel belang hechten aan individuele aandacht en een echt persoonlijke service bieden.
Alle docenten zijn native speakers, zeer gekwalificeerde en professionals met een hoog opleidingsniveau. Het onderwijssysteem op basis van kleine groepen gericht op de behoeften van elk individu geeft u de mogelijkheid om uw communicatievaardigheden in het Engels te verbeteren.
Ik ben erg tevreden met mijn algemene vooruitgang, mijn Engels is vloeiender geworden en ik heb meer vertrouwen in de meeste sociale en professionele situaties.
Ik zou ABC Engels ten zeerste aanbevelen aan iedereen die zijn Engels wil leren en verbeteren en tegelijkertijd van de lessen wil genieten.

(Origineel)
ABC ENGLISH SCHOOL ROCKS!!! I was very impressed from the first lesson at ABC English and I was looking forward to going each week. I felt very special at ABC English, because the teachers give a lot of importance to individual attention and provide a really personalized service.
All the teachers are native speakers, very qualified and professionals with a high level of education. The teaching system based on small groups focused on each individual’s needs gives you the opportunity to improve your communication skills in English.
I’m very pleased with my overall progress, my English has become more fluent and I feel more confident in most social and professional situations.
I’d highly recommend ABC English to everybody who wants to learn and improve their English and enjoy the lessons at the same time.

Caroline Martensen

(Vertaald door Google) Hallo, ik ben Caroline, ik kom uit Brazilië. Ik had twee keer goede ervaring in Abc Engels, toen ik deze school vond die ik me nu herinner, kon ik niets zeggen, maar na een intensieve zomercursus leerde ik veel nieuwe woordenschat.

(Origineel)
Hi, I’m Caroline, I’m from Brazil. I had twice good experience in Abc English, when I found this school I remember now, I couldn’t say anything but after one intesive summer course I learned a lot of new vocabulary.

Anthony Forson

(Vertaald door Google) ABC English Language School heeft me geholpen mijn Engels spreken en schrijven te verbeteren. Vanwege ABC English Language School studeer ik nu aan een van de meest gerespecteerde universiteiten ter wereld. ABC English Language School je rockt.

(Origineel)
ABC English Language School helped me improve my English speaking and writing. Because of ABC English Language School I am now studying at one of the most respect university in the world. ABC English Language School you rock.

Ge-Gie Cister

(Vertaald door Google) ABC English Language School helpt elke student om het zelfvertrouwen en het vermogen om de taal te leveren te vergroten. Afgezien van het is internationaal hoog aanbevolen kan ik je verzekeren dat je een geweldige ervaring zult hebben tijdens het leren binnen de school. Vriendelijke, zeer gastvrije mensen en niet te vergeten de pittoreske locatie in het hart van het centrum. Ik excelleerde academisch door de hulp van ABC English Language School.

(Origineel)
ABC English Language School helps each and every student to boost confidence and its ability in terms of delivering the Language. Aside from it is Internationally high recommended I can assured that you will have a great experience while learning inside the school. Friendly, very accommodating people and not to mentioned the picturesque location at the heart of the centre. I excelled academically by the help of ABC English Language School.

Shira

(Vertaald door Google) Ik denk dat het meest waardevolle van de lessen voor mij was dat Darren (Engelse leraar) me op een positieve manier kon motiveren door goede feedback te geven en dat hij een echt realistisch beeld heeft van wat dingen positief zijn en wat beter kan worden gedaan. . Dit gecombineerd met een goede sfeer en dynamische lessen maakt dat ik ABC English ten zeerste zou aanbevelen!

(Origineel)
I think the most valuable of the lessons for me, was that Darren (English teacher) was able to motivate me in a positive way by giving good feedback and that he has a really realistic view of what things are positive and what can be done better. This combined whith a good athmosphere and dynamic lessons makes that I would highly recommend ABC English!

Ilona Rybka

(Vertaald door Google) ABC English heeft me echt geholpen om snel Engels te leren! De cursussen waren altijd leuk en vol energie en passie. Aan het einde van mijn cursus verbeterde ik zoveel en ik voel me zoveel meer zelfverzekerd in het dagelijks leven en ook op het werk. Bedankt ABC, Ilona.

(Origineel)
ABC English really helped me to learn English fast! The courses were always fun and full of energy and passion. At the end of my course I improved so much and I feel so much more confident in everyday life and at work too. Thanks ABC, Ilona.

Марина Лузянина

(Vertaald door Google) ABC English is een moderne, progressieve en dynamische ontwikkelingsschool. Ik vond de flexibele benadering van elke student zo leuk: een programma is aangepast aan de behoeften van elke groep. De lessen zijn echt spannend! Ze bevatten veel verschillende spellen en oefeningen die helpen om nieuwe woorden gemakkelijk en snel te onthouden. De leraren zijn zeer professionele, intelligente en interessante mensen. Het schoolkantoor is leuk, gezellig heeft de beste locatie in het stadscentrum. Een sfeer erin werkt maar informeel.
Ik had twee intensieve (2 weken) cursussen op deze school en mijn Engels werd veel beter! Ik ben nu niet bang om fouten te maken. Natuurlijk maak ik ze, maar het belet me niet om vrijuit te spreken. Voor mij is het de grootste prestatie in deze studie.

(Origineel)
ABC English is a modern, progressive and dynamic developing school. I liked so much its flexible approach to each student: a program is adapted for needs of every group. The lessons are really exciting! They include a lot of different games and exercises that help to memorize new words easy and quickly. The teachers are highly professional, intelligent and interesting people. The school office is nice, cozy has the best location in the city center. An atmosphere in it is working but informal.
I had two intensive (2-week) courses in this school and my English became much better! I don’t have a fear of making mistakes now. Of course I make them but it doesn’t stop me to speak freely. For me it is the greatest achievement in this studying.

Elif Kahyaoğlu

(Vertaald door Google) Ik ben zo blij dat ik de ABC English Language School in Den Haag heb gevonden. Het heeft me geholpen om mijn Engelse vaardigheden in een zeer korte tijd te verbeteren. Alle docenten zijn moedertaalsprekers en bereid om studenten te helpen. Ik zou ABC zeker aanraden vanwege de positieve benadering van leraren. Ze weten hoe ze studenten moeten motiveren en op welk gebied we ons moeten concentreren. Met dank aan Darren (mijn Engelse leraar) studeer ik nu aan de universiteit!

(Origineel)
I am so happy that I found ABC English Language School in The Hague. It helped me to improve my English skills in a very short time. All teachers are native speakers and willing to help to students. I would definitely recommend ABC because of teachers positive-approach. They know how to motivate students and in which area we should focus. Thanks to Darren (my English teacher) I am now studying at university!

Johanna Vasquez

(Vertaald door Google) Ik kan zeggen dat je geen betere plek kunt vinden om je Engelse vaardigheden in Den Haag te verbeteren!

(Origineel)
I can say that you can not find a better place to improve your English skills in The Hague!

Maria Badell

(Vertaald door Google) Een echte aanrader, ik heb mijn Engelse vaardigheden in slechts twee weken verbeterd. De leraar is erg aardig en geduldig en maakt het leerproces eenvoudiger.

(Origineel)
Highly recommended, I improved my English skills in just two weeks. The teacher is very nice and patient, and makes the learning process easier.

Marije Battjes

Hele goede taalschool met snelle resultaten. Een echte aanrader!

Shelly Dewi

(Vertaald door Google) Slechts 5 weken, eindelijk kreeg ik genoeg IELTS score voor mijn MBA-studie. Ik heb mijn studie dit jaar bijna afgerond en ben klaar om mijn carrière in de financiële sector voort te zetten. Bedankt ABC Engels !!

(Origineel)
Just only 5 weeks, finally I got enough IELTS score for my MBA study. I’ve almost completed my study this year and ready for continuing my career in financial business. Thank you ABC English !!

Sara Martínez

(Vertaald door Google) Beste intensieve cursussen in Den Haag. Je verbetert je Engels echt in slechts een paar weken !!

(Origineel)
Best Intensive courses in The Hague. You really improve your english in just a few weeks!!

Debbie Brongers

(Vertaald door Google) Begin 2013 kreeg ik de kans om door te groeien naar een functie voor teksteditor bij het bedrijf waar ik toen werkte. Ik besloot dat ik een certificering in Cambridge Proficiency in het Engels wilde hebben om mijn beheersing van de Engelse grammatica en taal in het algemeen te vernieuwen. Darren Hain van ABC English Language School heeft me in een paar maanden voorbereid op het examen, dat ik de eerste keer heb gehaald. Hij is een begaafd leraar die weet hoe hij zijn studenten moet stimuleren en motiveren en hij heeft ook een zeer positieve kijk op het leven! Hij gaf ons veel nieuwe woordenschat om Engels op een meer authentieke manier te gebruiken. Ik kan ABC English Language School zeker aanbevelen als je op zoek bent naar goede prijs / kwaliteit Engelse lessen!

(Origineel)
Early 2013, I got the opportunity to grow into a copy editor job at the company I worked back then. I decided I wanted to have a certification in Cambridge Proficiency in English to refresh my command of English grammar and language in general. Darren Hain of ABC English Language School prepared me in a couple of months for the exam, which I passed the first time. He is a gifted teacher who knows how to stimulate and motivate his students and he has a very positive outlook on life too! He provided us with lots of new vocabulary to use English in a more authentic way. I can definitely recommend ABC English Language School if you are looking for good price/quality English teachings!

maria del carmen zambrano duran

(Vertaald door Google) DIT IS EEN UITSTEKENDE ENGELSE SCHOOL VOOR MENSEN VAN ALLE LEEFTIJDEN EN OP ALLE NIVEAUS, KUNT U ONDER GROEPSLESSEN OF “A LA CARTE” LESSEN KIEZEN VOLGENS UW VOORKEUREN. ALLE LERAREN ZIJN NATUURLIJKE LUIDSPREKERS EN VAN VERSCHILLENDE CONTINENTEN, ZODAT U PRAKTIJKEN MET VERSCHILLENDE ACCENTEN.

(Origineel)
THIS IS AN EXCELLENT ENGLISH’S SCHOOL FOR PEOPLE OF ALL AGES AND AT ALL LEVELS, YOU CAN PICK AMONG GROUP LESSONS OR “A LA CARTE” LESSONS ACCORDING TO YOUR PREFERENCES. ALL TEACHERS ARE NATIVE SPEAKERS AND FROM DIFFERENT CONTINENTS, SO YOU’LL BE ABLE TO PRACTICE WITH DIFFERENT ACCENTS.

Gileine Rappard

ABC English is een geweldig leerinstituut waar je snel en goed Engels leert!
Ik heb zoveel geleerd en voel me nu een stuk zekerder wanneer ik Engels spreek of schrijf. De motivatie waarmee de docenten lesgeven is aanstekelijk. Blij om te zien dat ABC uitbreidt met ook andere talen! En alles met dezelfde kwaliteit. ABC is echt een aanrader voor iedereen die zijn taalvaardigheden wilt verbeteren.

Vanessa Davila

(Vertaald door Google) Echt een goede school! Ik !!
Een andere manier om Engels te leren, ik verbeter veel in een korte tijd !!
helemaal aanbevelen!

(Origineel)
Really good school!l!!
A different way to learn english, i improve a lot in few time!!
totally recomend!

Mario Lopresti

(Vertaald door Google) de conversatieles is een leuke cursus waar ik mijn Engels verbeterde en nieuwe mensen ontmoette .. het grappige is na de les: we gaan samen een drankje nemen en blijven ons Engels nog meer oefenen

(Origineel)
the conversation class is a nice course where I improved my english and met new people.. the funny thing, is after lesson: we go to take a drink together and continue to practice our English even more

Michiel Stikkel

(Vertaald door Google) Ik heb een hele goede ervaring met deze school gehad. Ik volgde de C2 Engelse les en het heeft me veel geholpen in de komende twee jaar van mijn studie aan een internationale studie.
Ik zou het ten zeerste aanbevelen om een ​​cursus Engels aan dit instituut te volgen.

(Origineel)
I have had a really good experience with this school. I followed the C2 English class and it has helped me a lot in the next two years of my studies at an international study.
I would highly recommend taking an English course at this institute.

Kim Yuen

Darren Hain was mijn docent met mijn cursus Business English. Mijn zakelijke engels is hierdoor niet alleen verbeterd, maar ik heb ook een erg leuke tijd gehad. Darren is in staat om in een korte tijd te achterhalen wat je persoonlijke groeipunten zijn en daar de focus op te leggen om deze te verbeteren. Dat doet hij tevens door een gezellige sfeer te creeren en ieder cursist op zijn/haar gemak te stellen. Mijn woordenschat en zinsconstructies zijn verbeterd en wellicht nog belangrijker; ik heb meer zelfvertrouwen om in zakelijk engels te communiceren. Een aanrader om in korte tijd je Engels te verbeteren en zeker ook om je benodigde certificaten te halen!

Ilja Van Scherpenzeel

(Vertaald door Google) Hallo, mijn naam is ilja
En ik volg de FCE-cursus. En ik ben erg blij met ABC English school.
De leraren nemen echt de tijd om je te helpen als je ergens last van hebt.

(Origineel)
Hi, my name is ilja
And i am taking the FCE course. And i am very pleased with ABC English school.
The teachers really take the time to help you if you have trouble with something.

Rita Napier

(Vertaald door Google) Geweldige omgeving om te leren met vriendelijke mensen.

(Origineel)
Great environment for learning with friendly people.

Gabi C

(Vertaald door Google) Uitstekende leerervaring. Zeer goed personeel, leuke sfeer!
Ik kan niet wachten op de volgende cursus!

(Origineel)
Excellent learning experience. Very good staff, nice atmosphere!
Can’t wait for the next course!

Vanessa Serrano

(Vertaald door Google) Naar mijn mening is het beste aan ABC de leraren en de manier waarop ze hun studenten helpen hun Engelse vaardigheden te verbeteren. Bovendien is het hoge niveau van lesgeven en werken in kleine groepen een geweldige mix. Bovendien bevindt de school zich in het hart van de stad.

(Origineel)
In my opinion, the best thing about ABC is its teachers and the way they help their students improve their English skills. Furthermore, the high level of teaching and working in small groups is a great mix. Additionally, the school is located right in the heart of the city.

Evelyne Ombeni

(Vertaald door Google) Ik herinner me dat toen ik met dit programma begon, ik geen woord in het Engels kon spreken of schrijven. Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat ik de mogelijkheid heb gehad om te profiteren van ABC English School.
Ik adviseer iedereen die zijn Engels wil verbeteren tot registrar bij ABC English School.

(Origineel)
I remember when I started with this programme I could not speak nor write any word in English. To day I’m glad to have had the opportunity to benefit from ABC English School .
I do advice any one who would like to improve their English to registrar to ABC English School .

Job Paarlberg

ABC Englisch Language School heeft mij aan een Grade B voor Certificate in Advanced English (CAE) geholpen. Dit was het resultaat van heel deskundige begeleiding met aandacht voor persoonlijke sterktes en zwaktes tijdens intensieve lessen. De lessen waren goed gestructureerd, wat optimaal resultaat biedt wanneer je thuis je werk zelf bijhoudt. Een absolute aanrader voor wie zijn Engels wil bijspijkeren!

Joe Durling

(Vertaald door Google) Ik was dol op het werk van de leraren, het is een geweldige instelling die Engels helpt onderwijzen. Ga zo door.

(Origineel)
Loved the work of the teachers, it’s great institution helping teach English. Keep up the good work.

Andrea Suardi

(Vertaald door Google) Deze zomer had ik een IELTS privévoorbereidingscursus, ik vond het erg handig om mijn Engels te verbeteren en nieuwe trucs voor het examen te leren. Geweldige leraren en geweldige positie!

(Origineel)
This summer I had a IELTS private preparation course, I found it very useful to improve my English and learn new tricks for the exam. Great teachers and wonderful position!

Donatas Dembinskas

(Vertaald door Google) Ik volg een IELTS voorbereidingscursus op ABC English School. Ik vind het echt nuttig, beheer tijd, een grondige voorbereiding voor elke sectie en veel thuiswerken, wat echt helpt om alle secties van IELTS elke week meer en meer te verbeteren. Ik waardeer het dat leraren werken om elke student te helpen het doel te bereiken. Ik raad ABC English School ten zeerste aan voor iedereen. Als je een IELTS-examen wilt of gewoon je kennis van de Engelse taal wilt verbeteren, doe het dan eenvoudig, zoek ABC English School, het is alles wat je nodig hebt. En STUDIE HARD !!!

(Origineel)
I am having IELTS preparation course at ABC English School. I find it really helpful, manage time, thorough preparation for each section and lots of home works, which really helps to improve all sections of IELTS every week more and more. I really appreciate teachers work for helping each student to aim the target. I highly recommend ABC English School for everybody. If you want IELTS exam or just improve your English language knowledge just do it simple, find ABC English School, it is all you need. And STUDY HARD!!!

Lisanne Staal

(Vertaald door Google) Ik kan deze school absoluut aanbevelen als je professionele en persoonlijke aandacht zoekt. Binnen korte tijd zult u grote vooruitgang boeken. Een zeer goede keuze!

(Origineel)
I can absolutely recommend this school if you are looking for professional and personal attention. Within a short time you will make great progress. A very good choice!

kamila mania

(Vertaald door Google) Naar mijn mening is ABC Engels een geweldige keuze als je je Engelse vaardigheden wilt verbeteren! Cursus is intensief, veel werk voor mij, maar heb geen spijt van mijn beslissing om daar te zijn. Ik heb een leuke, internationale groep, perfecte sfeer om te leren, soms ook weinig plezier. Leraar is erg geduldig en legt alle dingen heel duidelijk uit.

(Origineel)
In my opinion ABC English is a great choice if you want improve your english skills! Course is intensive, a lot of work for me, but don’t regret my decision to be there. I have nice, international group, perfect atmosphere to learn, sometimes also little fun. Teacher is very patient and explain all things very clearly.

Yanying Li

(Vertaald door Google) Ik had daar een paar jaar geleden een privécursus voor mondeling Engels !! Het was echt nuttig. De leraar was erg aardig en aardig. We hebben veel onderwerpen geoefend en hij corrigeerde al mijn fouten. Zeer goede ervaring. Hoog aanbevolen!

(Origineel)
I had a private course for oral English there a few years ago!! It was really helpful. The teacher was really nice and kind. We practiced lots of topics and he corrected all my mistakes along the way. Very good experience. High recommended!

Sabrina Magrane

(Vertaald door Google) Geweldige school met geweldige leraren = Geweldig resultaat! Sterk aanbevolen

(Origineel)
Great school with great teachers = Great result! Highly recommended

Leonardo Daga

(Vertaald door Google) Goede leraren, goede organisatie, goede mensen.
De juiste plek om je Engels te verbeteren.

(Origineel)
Good teachers, good organization, good people.
The right place where to improve your English.

Willy Buloso

(Vertaald door Google) Ik had een geweldige onderwijservaring op ABC English School. Ik bracht bijna 5 maanden op de school door, volgde verschillende lessen en ontmoette veel vrienden. Darren, de leraar is heel professioneel geweest. Zijn technieken en methodologie hebben zoveel bijgedragen aan het verbeteren van mijn Engels op het werk (Internationaal Strafhof). Ik beveel deze school aan aan iedereen die zijn Engels in Den Haag echt wil verbeteren.

Bedankt voor alles, je doet het heel goed.
Willy BULOSO

(Origineel)
I had an amazing education experience at ABC English School. I spent almost 5 months at the school, took several classes, and met a lot of friends. Darren, the teacher has been very professional. His technics and methodology helped so much to improve my English at work (International Criminal Court). I recommend this school to everyone who wants to really improve his English in The Hague.

Thank you for everything, you are doing a really good job.
Willy BULOSO

NIKOLAOS ANTHRAKIDIS

(Vertaald door Google) De lessen waren erg efficiënt. Ik volgde een intensief programma van zes weken om mijn IELTS-examens af te leggen (vereiste voor M.Sc).
Tijdens de training waren we een klein team van kandidaten en verliep alles soepel.
Darren’s tips en motivatie worden op prijs gesteld. Ik heb mijn cijfers gehaald en was heel blij dat ik mijn M.Sc meteen kon starten

(Origineel)
Classes were very efficient. I followed a six week intensive program in order to give my IELTS exams (requirement for M.Sc).
During the training, we were a small team of candidates and everything went smoothly.
Darren’s tips and motivation is appreciated. Got my grades and was very happy to start my M.Sc straight away

Marion Lee

(Vertaald door Google) Ik ging naar conversatielessen op ABC school, het was echt leuk om met internationale studenten te zijn. De groep was klein, slechts 4 personen, we kregen allemaal interessante onderwerpen, de leraar vond altijd onze fouten en corrigeerde ons veel, wat nuttig was voor mij, en ik hoop weer lid te worden, omdat het altijd goed is om met andere te praten mensen en leren van elkaar.

(Origineel)
I went to conversation lessons at ABC school, it was really nice to be with international students. The group was small, only 4 people, we were all given interesting topics, The teacher always found our mistakes and corrected us a lot, which was helpful for me, and I hope to join again, because it is always good to talk with other people and learn from each other.

Manon Cautru

(Vertaald door Google) Ik heb twee weken gestudeerd aan ABC English in de zomer en ik heb echt veel geleerd en mijn Engels veel verbeterd. dank aan alle leraren

(Origineel)
I studied for two weeks at ABC English in the summer and I really learned a lot and improved my English a lot. thanks to all teachers

Piotr Kołakowski

(Vertaald door Google) Ik kan deze school absoluut aanbevelen! Ik verbeter mijn Engels in slechts een paar weken. De lessen waren altijd dynamisch met een leuke sfeer, soms ook weinig plezier … en de school ligt midden in het hart van de stad !!! Bedankt ABC Engels

(Origineel)
I can absolutely recommend this school! I really improve my english in just a few weeks. Lessons were always dynamic whith a nice atmosphere, sometimes also little fun…and the school is located right in the heart of the city!!! Thank you ABC English

beamyspider всякие вещи

(Vertaald door Google) Ik heb individuele lessen gevolgd en ik wil mijn leraar Darren hartelijk bedanken. De zeer comfortabele sfeer in de klas, de toegankelijke presentatie van materiaal, verklaart eenvoudigweg zelfs complexe dingen. Het trainingsprogramma werd vakkundig gebouwd op basis van mijn kennisniveau en behoeften. Ik raad het ten zeerste aan!

(Origineel)
Я брала индивидуальные занятия и хочу сказать огромное спасибо моему преподавателю Даррену. Очень комфортная атмосфера на занятиях, доступная подача материала, объясняет просто даже сложные вещи. Программа обучения была грамотно построена под мой уровень знаний и потребности. Очень рекомендую!

Angelica Bonilla

(Vertaald door Google) Studeren aan ABC English was een van de beste opties die ik ooit heb genomen. Sinds het begin hielpen leraren me om mijn Engelse vaardigheden te ontwikkelen, omdat ze punctueel waren in mijn zwakheden om deze gebieden te verbeteren. Het heeft ook nieuwe installaties en bevindt zich perfect in het centrum van Den Haag, gewoon geweldig om met je klasgenoten rond te hangen na de lessen!

(Origineel)
Studying at ABC English was one of the best options I’ve ever taken. Since the beginning teachers helped me to develop my English skills, being punctual in my weaknesses in order to improve these areas. Also, It has new installations and is located perfectly in the city center of The Hague, just great to hang out with your classmates after lessons!

Nil Goler

(Vertaald door Google) Hoi!!!!! ik was bang voor IELTS voordat ik begon met studeren met ABC English Course. Ze hebben me veel geholpen en me veel huiswerk gegeven. Darren heeft alle materialen die je nodig hebt :)) hij stuurde me extra materialen en motiveerde me voor het examen. hij verwelkomde ons de hele tijd en hij was erg aardig voor ons. we hadden plezier tijdens de lessen. studeren met ABC Corse was een andere ervaring voor mij. bedankt Darren;))

(Origineel)
Hi!!!!! i was afraid of IELTS before i took up studing wih ABC English Course. They helped me a lot and gave me a lot of homework. Darren has all the materials you need:)) he sent me extra materials and motivated me for the exam. he welcomed us all the time and he was really kind to us. we had fun during the lessons. studing with ABC Corse was a different experince for me. thank you Darren;))

Giordana Pagano

(Vertaald door Google) Ik waardeer mijn ielts cursus op ABC English School enorm.
Darren heeft ons de juiste beslissing gegeven om het ielts-examen af ​​te leggen.
De sfeer was leuk en ik voelde me er op mijn gemak.
Ik adviseer studenten